About us

ABOUT BRIGHT

บริษัท โอ-ไบรท์จํากัด ผู้นําในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีมาตรฐานภายใต้แบรนด์ BRIGHT THAILAND ซึ่งได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยยึดหลักการ “การสร้างสรรค์และความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค” ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับการเลือกสรรวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพและการควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตให้มีมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุด จากโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน สู่การสร้างแบรนด์ของตนเอง เราจึงได้เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ควบคู่กับความต้องการของตลาดและพัฒนาเพื่อให้ตอบโจทย์กับกลุ่มของลูกค้ามากกว่าแบรนด์ทั่วไป ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย GMP codex และ อย. (องค์กรอาหารและยา) ทุกผลิตภัณฑ์ ทำมั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราคือผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ซื่อสัตย์

สินค้าที่ดี มีคุณภาพ
ใส่ใจทุกรายละเอียด
เพื่อผู้บริโภคอย่างปลอดภัย

สร้างสรรค์

สร้างสรรค์และพัฒนา ผลิตภัณฑ์&สินค้าใหม่ ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการ

ส่งเสริม

ส่งเสริมให้บุคคล
ที่มองหาช่องทางธุรกิจ
ได้เข้ามาเป็นส่วนของเรา

สร้างรายได้

เป็นเครื่องมือสร้างรายได้
สำหรับบุคคลที่กำลังมองหา
โอกาสในการเพิ่มรายได้

"เพราะการสร้างสรรค์ความซื่อสัตย์ คือมาตราของการใส่ใจในทุกผลิตภัณฑ์"

By,
Rapee U.

"เราเลือกสรรในทุกวัตถุดิบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับในสิ่งที่ดีที่สุด"

                   ด้วยการสร้างสรรค์ความซื่อสัตย์ เราจึงใส่ใจและพิถีพิถันในทุกขั้นตอนของการผลิต  เราบริษัท สามเกลอ โปรดักส์ จํากัด ผู้ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีมาตรฐานภายใต้แบรนด์ BRIGHT THAILAND  ใส่ใจทุกรายละเอียด สร้างสรรค์และพัฒนา ผลิตภัณฑ์&สินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างปลอดภัย และส่งเสริมให้บุคคลที่มองหาช่องทางธุรกิจได้เข้ามาเป็นส่วนของเรา เพื่อสร้างรายได้สำหรับบุคคลที่กำลังมองหาโอกาสในการเพิ่มรายได้